2010, ഫെബ്രുവരി 23

പ്രകൃതിയുടെ ചിത ..

02
മനുഷ്യന്റെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ...മുന്നാറില്‍ നിന്നും ഒരു ദൃശ്യം .

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ജോ l JOE 2010, ഫെബ്രുവരി 24 8:53 AM  

അരുണ്‍ വിവേകം ഇല്ലാ എന്ന് പറയരുത്.....

തേയില കൃഷി ചെയ്യുവാന്‍ നിലം ഒരുക്കുന്നതാ അത്....

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP