2010, മാർച്ച് 7

നിയമ ലംഘനം!

8888
ആലപ്പുഴ ബീച്ചില്‍ നിന്നും ഒരു ക്ലിക്ക്..

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

നിരക്ഷരന്‍ 2010, മാർച്ച് 7 10:26 PM  

കാക്ക , പൂച്ച .. എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത നിരക്ഷരന്മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊന്നും നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമല്ല അരുണ്‍ :) :)

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP