2010, ജനുവരി 18

മടക്കം,,,

08
കുറഞ്ഞ വേതനവും ജീവിത ചുമടും താങ്ങി ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന തേയില തൊഴിലാളി സ്ത്രീകള്‍ .

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP