2010, ജനുവരി 24

കാട്ടുപോത്ത്

05
പറമ്പിക്കുളത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പോസ് !

2 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Micky Mathew 2010, ജനുവരി 24 8:13 PM  

പേടിയാക്കുന്നു......

Jimmy 2010, ജനുവരി 25 6:06 PM  

ഇങ്ങനെ നേരിട്ട്‌ കാണാനും ഭാഗ്യം വേണം. ഒരുപാട്‌ തവണ കാട്‌ കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരെണ്ണത്തിനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല... നല്ല ചിത്രം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP